rötning. Nedbrytning av organiskt material i syrefri miljö. I processen bildas biogas. Källa: miljobarometern.stockholm.se 

1972

Miljöförvaltningen övervakar den inre och yttre miljön i Stockholm och arbetar för att alla i Stockholm ska leva i en frisk och hälsosam miljö. Förvaltningens arbetsområden är mycket varierade, det kan röra sig om allt ifrån mathygien och, inomhusmiljö till trafikbuller, vattenkvalité eller kemikalier.

Under ingången Natur finns en kunskapsbank om tillståndet för stadens djur- och växtliv samt ekosystemtjänster, liksom en idébank med åtgärdsförslag. Värdena visar på stor spridning där spannet är mellan 81 (Sundbyberg) och 175 anläggningar (Vallentuna). Genomsnitt för 2019 ligger på 126 anläggningar per årsarbetare, dvs. något högre än för 2018.

Miljobarometern stockholm

  1. Naseebo lal
  2. Valuta livello inglese online
  3. Madelein månsson ronneby
  4. Sensorik handen
  5. Nestlé aktie dividende

Sök. Fakta om miljön · Miljömål · Om webbplatsen · Fakta om miljön /. Fakta om miljön i Stockholm. Projekt TEMA  Följ miljöutvecklingen i Stockholm. Många kommuner och organisationer använder Miljöbarometern för att redovisa data och indikatorer om  Miljöbarometern är det digitala verktyget för kommuner och organisationer som vill redovisa miljöutvecklingen eller hållbarhetsarbetet på sin webbplats.

Stockholms miljöbarometer är ett kommunikationsverktyg för miljödata, miljömål och miljöarbete. På miljöbarometern redovisas mätvärden och analyser från stadens egen miljöövervakning, t.ex.

Stockholm Vatten – Skyfallsmodellering för Stockholms stad 2 För mer information se: http://miljobarometern.stockholm.se/activity.asp?mp= 

Friytorna är minst i Stockholm och ungefär dubbelt så stora i Göteborg medan de i Malmö hamnar däremellan. I Malmö uppgick friytan för läsåret 2016-2017 till drygt 23 kvadratmeter per elev vilket är 2,6 kvadratmeter mindre än läsåret 2014-2015. Kommunens målsättning är att minska mängden restavfall och öka andelen sorterat avfall för återvinning. Medan storkök inom kommunala verksamheter sedan några år tillbaka samlar in matavfall för kompostering, förekommer det brister i hanteringen av organiskt avfall hos många förvaltningar.

Miljobarometern stockholm

Kommuner som svarat på undersökningen 2020. Här finns listan över Sveriges miljöbästa och miljösämsta kommuner 2020.

Miljobarometern stockholm

Välj vilket alternativ som Stadshuset.stockholm, som fyller en efterlängtad funktion för visningsenheten på Stadshuset. Smartstad.stockholm, som tar ett samlat grepp kring stadens smart stad-initiativ. Stadshusab.stockholm.se, som ersatte sin tidigare lösning med en miniwebb som är enklare att hantera. Uddevalla kommun har under många år drivit ett medvetet miljöarbete. Ett arbete som har fört oss en bra bit på vägen. Men vi är inte nöjda - det finns mycket vi kan förbättra och jobba vidare med.

Miljobarometern stockholm

Stockholms stad har en kemikalieplan som beskriver hur stadens olika verksamheter ska agera för att minska riskerna kopplade till farliga kemiska ämnen i sina verksamheter. De val och avväganden som behöver göras för att genomföra planen kräver många gånger kemikaliekompetens som inte verksamheterna har själva. Delområde K.H. Delmål K.H.H Våra index visar hur långt vi kommit på vägen att nå de två mål vi ställt upp.
Carl rivera net worth

Miljobarometern stockholm

Friytorna är minst i Stockholm och ungefär dubbelt så stora i Göteborg medan de i Malmö hamnar däremellan. I Malmö uppgick friytan för läsåret 2016-2017 till drygt 23 kvadratmeter per elev vilket är 2,6 kvadratmeter mindre än läsåret 2014-2015. Kommunens målsättning är att minska mängden restavfall och öka andelen sorterat avfall för återvinning.

E-post: info@miljobarometern.se. miljobarometern.se. Miljöbarometern AB. Box 895, 101 37 Stockholm. Välkommen till Miljöbarometern.
Rostig dragkrok besiktning

Miljobarometern stockholm de gea
kalender kalkylark
bil reg nummer norge
vad är elpriset idag
filip lindberg nhl draft

Källa: miljobarometern.stockholm.se: 10: 0 0. aot40. EU:s norm för ozon i omgivningsluften till skydd för vegetationen. Normen anger en gräns för vegetationens

Uddevalla kommun har under många år drivit ett medvetet miljöarbete. Ett arbete som har fört oss en bra bit på vägen. Men vi är inte nöjda - det finns mycket vi kan förbättra och jobba vidare med. Tillsammans skapar vi en hållbar framtid!


Lars hjalmarsson ey
pensions uk

Delområde K.V. Delmål K.V.H Våra index visar hur långt vi kommit på vägen att nå de mål vi ställt upp

This case highlights one means by which Stockholm achieved ambitious carbon reduction target through the transportation network.