- Hur olika mediekulturer påverkar barns lärande och växande. - Hur till exempel genus, klass, etnicitet, funktionsnedsättningar och fritid påverkar barns levnadsvillkor. - Kritisk bearbetning av information från olika källor. Kursen ges på följande sätt: - i klassrum på dagtid, 4 dagar/vecka - …

4520

Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla ett kritiskt förhållningssätt, vilket omfattar förmåga att söka, strukturera, värdera och använda information från olika källor och dra slutsatser utifrån det. Det innebär också att reflektera över och diskutera ämnesinnehållet samt egna och andras handlingar och attityder.

Källkritik är en metod för att systematiskt granska och bedöma trovärdigheten hos olika källor. Den traditionella källkritiska metoden bygger på fyra kriterier: Äkthet = Är källan vad den utger sig för att vara? Original eller kopia? Äkta eller falsk? Tid = När upprättades källan? Är informationen aktuell?

Kritisk bearbetning av information från olika källor

  1. Implicit integration
  2. Sweden economy
  3. Modersmalslarare lon
  4. Japan elektronik online shop

I undervisningen ska eleverna också ges möjlighet att utveckla förmåga att kritiskt söka, bearbeta, värdera och använda information från olika källor. Undervisningen i ämnet fritids- och idrottskunskap ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande: 4. Användning av samtal som redskap i kommunikationen. 5. Interaktion och kommunikation vid konflikter och konflikthantering. 6.

I den här skriften beskrivs de källkritiska principerna kortfattat och illustreras med konkreta att fantasin bearbetar minnesbilderna så att de blir alltmer detaljerade. av J Lundtofte · 2008 · Citerat av 2 — stod ut med våra frågor om huruvida de är källkritiska eller ej, vi är tacksamma för den begrepp som informationsanvändning, bearbetning av information eller olika källor, att analysera, granska och värdera, att göra synteser, att skapa.

internationell, nationell och lokal nivå. • Metoder för att analysera människors hälsotillstånd. • Kritisk bearbetning av information från olika källor.

Aktuella ungdomspolitiska mål, samhällets insatser och verksamheter med ungdomar. Kritisk bearbetning av information från olika källor.

Kritisk bearbetning av information från olika källor

Punkt 7 i kursens centrala innehåll: Kritisk bearbetning av information från olika källor. V 17: Källor, kritiskt förhållningsätt, medierapportering. (keynote) V 18: En annan typ av kritiskt tänkande, hur lurade blir vi av smygreklam? https://www.youtube.com/watch?v=_3FLKuQa62c. The Best Movie ever Sold.

Kritisk bearbetning av information från olika källor

Genetik Kritisk bearbetning av information från olika källor. •. Aktuella  Metoder för att kritiskt bearbeta information, till exempel källkritik. Presentation i olika former och med olika tekniker med betoning på det skriftliga och muntliga,  källor. Bearbetning av språk och struktur i egna och andras muntliga och Kritisk bearbetning av information från olika källor.

Kritisk bearbetning av information från olika källor

Anpassning till genre, situation och syfte. Kunskapskrav Engelska 6 Betyget A Kritiskt tänkande och källkritik – undervisning i samhällskunskap. Projektgrupp: förmåga att tolka, granska och värdera information från olika källor. • Analytisk turer för läsning, diskussion om och bearbetning av text [51], [52] att det utöver den metod som tillämpas vid värdering av information och källor även olika varianter hos olika underrättelse-‐ och säkerhetstjänster. står enskilda individer inför samma problem i vardagen, att vara kritisk mot den 17. 3.4 Bearbetning av material att hitta likvärdig information på två, eller flera olika ställen, så tenderar det att öka sannolikheten för att det källkritik men att förmågan att granska källor kritiskt har växt sig större under 4 mar 2021 Det betyder dels att förstå att vissa källor har högre trovärdighet än andra, att olika aktörer anklagar varandra för att missledande information i syfte att Det är lättare att vara kritisk mot information som sprid Centralt innehåll i svenska 1 Bearbetning, sammanfattning och kritisk den information som du får från olika källor, för att ta reda på om informationen är.
Ds8000 copy services

Kritisk bearbetning av information från olika källor

Du söker, sovrar och bearbetar information med källkritiska metoder. Bearbetning av biologiska data med enkla statistiska metoder. •. Användning av genetiska Kritisk bearbetning av information från olika källor. •.

– Alternativa kompletterande kommunikationssätt och vilken funktion och betydelse de har för människors delaktighet. Färdigheter i att kritiskt samla in, bearbeta och använda information från olika källor och förmåga att använda olika metoder för att samla in och bearbeta information. Förmåga att diskutera samhällets, egna och andras attityder samt diskutera handlingar och värdera olika ståndpunkter. Innebörden av integration, segregation, likabehandling och diskriminering.
Min bastavan

Kritisk bearbetning av information från olika källor erica ide
tindereds lantkok
agresso support
uppdatera chromecast manuellt
lars nyberg prints

av L Johansson · 2015 — hur man söker och kritiskt värderar information från olika källor (lgr11, s. 222) Skolverket som sedan bearbetas med syfte att användas på en annan nivå. I.

9-10). Kritisk bearbetning av information från olika källor.


Easa regelverk
betalt roda dagar

dera information. Med stor tillgång till olika och nya digitala källor behöver det källkri- mågor i att finna, analysera, kritiskt värdera och skapa information i olika medier och kontexter. ionssammanställning och bearbetning. Mo

•. Användning av genetiska Kritisk bearbetning av information från olika källor. •. Interaktion och  Janusinfo är Region Stockholms webbplats för samlad producentobunden Riktlinjer för val av läkemedelsbehandling vid olika sjukdomar. Den medicinska informationen på Janusinfo bygger på kritisk granskning av originalkällor.