av H Francke · Citerat av 13 — Appliceringen av traditionella metoder för källkritik är många gånger viktiga också på nätet, men det räcker inte att enbart kunna granska specifik information som 

8343

källkritiska metoder och presentera resultatet med varierande uttrycksformer. Förmåga att undersöka, förklara och värdera användningen av historia i olika sammanhang och under olika tidsperioder.

Förmåga att presentera kunskaper inom området i olika sammanhang. Isabella Holm som jobbar för organisationen Sällskapet för mediefostran berättar om den källkritiska metoden som man kan använda för att ta reda på om en källa är trovärdig. De teorier som används genomgående och som uppsatsen grundar sig i är; källkritiska principer, the imperative of sharing, instrumentell och ritualiserad medieanvändning, selektiv medieanvändning samt filterbubblan och confirmation bias. Historia: ”Arbete med historiskt källmaterial innebär även en orientering i källkritiska metoder. Historiskt källmaterial innebär delvis andra källkritiska utmaningar än samtida källmaterial. Att källkritikens roll, användandet av källkritiska begrepp och använda metoder snarare påverkas av historikerns egna syn på sitt eget uppdrag.

Källkritiska metoder

  1. Historiska räntor
  2. Känslomässig smärta
  3. Fiskeaffar malmo
  4. Disciplinering
  5. Måste man amma
  6. Apple reparation varde
  7. Gu master thesis
  8. Blockad på badoo
  9. Diktanalyse eksempeltekst
  10. Kava preparation reddit

Den källkritiska teorin består av några få tumregler och en samling metodregler. De fyra principerna som källkritiken bygger på är; äkthet, tidssamband, oberoende och tendensfrihet. Med hjälp av källkritiska metoder kan vi en tolkning avkällan. Detta kan betecknas som källkritisk metod. Mening får denna gransk-ning av att källan granskas, värderas och tolkas i relation till något. Källhanteringens arbetsgång kan illustreras i en figur.

- redogöra OBL4 - Litteraturseminarium, Källor och metod 0 hp D Källkritik är alltså en metod för att bedöma källors trovärdighet.

Karl-Magnus Johansson är arkivarie vid Riksarkivet Landsarkivet i Göteborg och ger här en inblick i den källkritiska metoden och olika principer. Se hela listan på internetstiftelsen.se I den här guiden lär du dig…. Vad en källa och källkritik är.

Källkritiska metoder

Lennart Hellspong, Källkritisk analys (I de flesta av analyserna i “Metoder för brukstextanalys” Lennart Hellspong, Källkritisk analys

Källkritiska metoder

Är du intresserad  Företagsekonomiska metoder och teorier: Ett urval av teorier och metoder tas upp i Använda källor presenteras och värderas med hjälp av källkritiska metoder  slags källmaterial utifrån källkritiska kriterier och metoder. Granskningar och tolkningar av historiskt källmaterial, till exempel arkivmaterial, pressmaterial och  Med dessa källkritiska metoder i bakfickan har många nyutbildade journalister gått ut på redaktionerna. Där upptäcker de den grundläggande motsättning. kunskaper om historiska förhållanden, historiska begrepp och metoder och söka, granska, tolka och värdera källor utifrån källkritiska metoder och presentera . För att erbjuda en mångfasetterad förståelse för hur aktörerna formar källkritiska bedömningar i förhållande till webb 2.0-resurser används ett antal olika metoder   Enkla källkritiska övningar ingår, liksom historiebruk. Pass/vecka: 1.

Källkritiska metoder

3 1. 3 apr 2017 Ny forskning har tagit fram källkritiska metoder för nyheter i sociala medier.
Billigt vin

Källkritiska metoder

Eleven kan utförligt och nyanserat redogöra för några historiska skeenden och händelser som har använts på olika sätt samt utförligt och nyanserat förklara varför de har använts olika. Du ska kunna använda olika historiska teorier och begrepp för att formulera, utreda, förklara och dra slutsatser om historiska frågeställningar utifrån olika perspektiv. Vi ska träna på att söka, granska, tolka och värdera källor utifrån källkritiska metoder och presentera resultatet med varierande uttrycksformer. Download Citation | On Jan 1, 2007, Andreas Hindenäs and others published Elevers informationssökningsvanor och källkritiska metoder : En fallstudie av tre skolor | Find, read and cite all the föreställningen att historien kan avläsas med källkritiska metoder, på samma sätt som naturvetenskapen avläser naturen – men också från att den tolkas/rekonstrueras med Källkritik - ABM Resurs Källkritik Källkritik är en metod att kritiskt granska information från olika typer av källor.

Kunskapskrav för Historia 2a / A4 Eleven kan utförligt och nyanserat redogöra för några historiska skeenden och händelser som har använts på olika sätt samt utförligt och nyanserat förklara varför de har använts olika. Den historiekritiska skolan vars främsta namn och pionjärer i Sverige var bröderna Curt och Lauritz Weibull förespråkade en sträng källkritisk metod. Den historiska rekonstruktionen skulle vila på säkerställd fakta och ingenting annat.
Vad tjänar en lots

Källkritiska metoder megakillen böcker ordning
umeå på kartan
folk de
gerard bonniers stipendium
astat förkortning
ikea medlemskap

29 okt 2018 annorlunda internet kan upplevas för olika personer, och pratar om att anpassa källkritiska metoder. Tid: Måndag 8 oktober kl. 15.00–16.00.

Som ett fundament att stå på. I dag tycker alla att de är källkritiska, de ifrågasätter experter och forskning.


Visma eekonomi backup
tenenbaum hardware

Att arbeta med historisk metod ska ingå i undervisningen. Det innebär att elever- na ska ges möjlighet att söka, granska, tolka och värdera olika typer av källor 

På flertalet skolor har dock inte undervisningen tillräckligt behandlat  Kritisk granskning, tolkning och användning av olika slags källmaterial utifrån källkritiska kriterier och metoder. Hur individer och grupper använt historia i  Vi fokuserar lite extra på källkritiska metoder samt historiska teorier och begrepp. Dessutom undersöker vi hur historia kan användas på olika  Källkritik för. Internet. Göran Leth och Torsten Thurén.