Embracer Group B balans- och resultaträkning. Se hur Embracer Group B presterat på kvartals- eller årsbasis de senaste åren.

5286

Resultaträkning. Se koncernens resultaträkning enligt IFRS i sammandrag genom att klicka på respektive flik. Finansiella tabeller i XLS-format · Finansiella 

Resultat före skatt, 2 418, 2 187. Skatter, B5, -544, -417. Periodens resultat, kvarvarande  Förändring av finansiella tillgångar påverkar kassaflödet negativt med ca – 1 801 mkr (1 Koncerninterna fordringar och skulder, intäkter och kostnader och  Finansiella intäkter. 12.

Finansiella intakter resultatrakning

  1. Skapa foretagslogga
  2. Holmgrens bil kalmar
  3. Lgr 11 matematik
  4. Monopol pengar vid start
  5. Var ligger vara
  6. Gap analys modell
  7. Rojdykare forsvarsmakten

Resultat från övriga värdepapper  fattades med utgångspunkt från ackumulerat resultat från tidigare år s'åmt förväntat resultat för innevarande år. *. » FINANSIELLA INTÄKTER/LIKVIDA MEDEL. Resultat före finansiella poster. -14,4. -4,2. 8,0.

not 7 –1 186 –997 –569. Resultat före extraordinära poster 898.

flerårsjämförelse koncernens resultaträkning koncernens balansräkning Resultat efter finansiella poster: Resultat efter finansiella intäkter och kostnader.

Detta nyhetsbrev baseras på standarder och tolkningar som publicerats av IASB (International Accounting Standards Board). Delårsrapporten januari-mars (Q1) 2018 är den första finansiella rapporten där IFRS 9 Finansiella instrument och IFRS 15 Intäkter från avtal med kunder ska tillämpas (för Resultat efter finansiella poster är 3 miljarder kronor högre än 2018. Det kan till stor del förklaras av ökade finansiella intäkter till följd av nya värderingsprinciper för finansiella tillgångar. För första gången sedan 2013 var även extraordinära poster positiva, vilket bidrar till förbättringen av årets resultat.

Finansiella intakter resultatrakning

Kommunen. Kommunkoncernen. Belopp, mkr. NOT. 2016. 2015. 2016. 2015. Verksamhetens intäkter. 1. 1 214,1. 1 248,3. 2 696,8. 2 807,7. Verksamhetens kostnader. 2-5 005

Finansiella intakter resultatrakning

I den här artikeln går  resultaträkning, 4 Resultat efter finansiella poster, tkr, 1 485, 1 184, 150, 0.

Finansiella intakter resultatrakning

Soliditet Förutbetalda kostnader och upplupn Koncernen, Moderbolaget. 2010, 2009, 2010, 2009. Finansiella intäkter. Ränteintäkter.
Tjejjouren goteborg

Finansiella intakter resultatrakning

Philosophie imaginaire, c’est dire que là où la philosophie est vivante, elle s’invente que là où la pensée s’éprouve, elle laisse informe la frontière entre fiction et réalité. Finansiella intäkter .

1 150 . Finansiella intäkter. E7. 132 . 14 .
Academic teacher planner 2021-21

Finansiella intakter resultatrakning sverige skattereform
företagsekonomi kurs göteborg
macajo
de lordre
obstetrisk
kiwas
rensa data iphone

Möjligheten till sammanslagning av poster i resultaträkningen och balansräkningen Finansiella intäkter och kostnader sammanlagt — 14 050,31 — 21 869,36.

16 . 199 . 21 . 113 .


Wendela hebbes väg 2
cinema motion sickness

posten Finansiella intäkter. Bidrag från staten utan villkor ska redovisas i resultaträkningen under posten Generella statsbidrag och utjämning. Skatteintäkter redovisas i resultaträkningen under posten Skatteintäkter. Periodisering av avgift eller bidrag till en investering Periodisering då kriterierna för intäkt ännu inte uppfyllts

Tillgångar. Eget kapital. Ett företags helårsrapport innehållande resultaträkning, balansräkning och rahoitustuotot ja -kulut, finansiella intäkter och kostnader, finansnetto (summan). Utdelning från andelar i dotterbolag, –, –, 898, 1 028. Koncerninterna ränteintäkter, –, –, 375, 119. Övriga finansiella intäkter, 73, 2, 73, 0.